Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je, u okviru financijskih instrumenata koje provodi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), uvela novi Operativni program za provedbu Financijskog instrumenta jamstvenog fonda za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima.

Uspostavom ovog Programa, u ime i za račun Republike Hrvatske, HBOR po prvi puta izdaje jamstva za velika i srednje kapitalizirana poduzeća, a korisnici jamstva mogu biti poslovne banke, leasing društva te HBOR kao kreditor.

Glavni cilj novouvedenog instrumenta jest kroz izdavanje jamstva olakšati pristup financiranju subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima.

Iz sredstava NPOO-a za ovaj Financijski instrument HBOR-u je dodijeljeno 79,6 milijuna EUR (600 milijuna HRK), temeljem kojeg će ukupni jamstveni potencijal za izdavanje jamstava iznositi oko 400 milijuna EUR (3 milijarde HRK).

Više informacija dostupno je na poveznici https://www.hbor.hr/hbor-zapoceo-s-provedbom-novog-jamstvenog-programa/