Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila je, u sklopu Programa Kreativna Europa, Poziv na dostavu projektnih prijedloga Prodaja europskih filmova:

    1. CIlj Poziva je poboljšati cirkulaciju, promociju, internetsku i kino distribuciju europskih audiovizualnih djela, unutar Unije i na međunarodnoj razini u novom digitalnom okruženju, uključujući kroz inovativne poslovne modele;
    2. kupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv je 5.500.000,00 EUR;
    3. Najviši iznos bespovratnih sredstava  po projektu je 750.000,00 EUR;
    4. Stopa sufinanciranja iznosi najviše 70% prihvatljivih troškova projekta;
    5. Rok za prijavu projektnih prijedloga je 20. lipnja 2023. godine, u 17:00 sati;
    6. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na sljedećoj poveznici.