Ministarstvo poljoprivrede objavilo je e-Savjetovanje za Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

    1. Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture;
    2. Ukupan planirani iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 60.000.000,00 HRK;
    3. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 10.000,00 EUR;
    4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 EUR;
    5. Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. Savjetovanje je otvoreno do 16 svibnja 2022. godine;
    7. Nacrt natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20549