Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) otvorila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Mreže europskih kina:

    1. CIljevi Poziva su:
       1. Poboljšati optjecaj, promociju, internetsku i kino distribuciju europskih audiovizualnih djela, unutar Unije i na međunarodnoj razini, u novom digitalnom okruženju, uključujući kroz inovativne poslovne modele;
       2. Promovirati europska audiovizualna djela, baštinska djela i podržati publiku u angažmanu i razvoju publike svih dobnih skupina, posebice mlade publike, diljem Europe i izvan nje;
    2. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovome pozivu iznosi 15.500.000,00 EUR;
    3. Stopa sufinanciranja iznosi najviše 95% prihvatljivih troškova projekta;
    4. Rok za prijavu projektnih prijedloga je 20. srpnja 2023. godine, u 17:00 sati;
    5. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na sljedećoj poveznici