Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ dostava prijava na temelju Javnog poziva za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja:

  1. Predmet Javnog poziva je izgradnja mreža sljedeće generacije VHCN mreža u područjima bez širokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu;
  2. Cilj ovog Javnog poziva je transparentnim postupkom odabrati prihvatljive prijavitelje koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“;
  3. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Ograničenog poziva je 106.178.246,33 EUR;
  4. Najviši intenzitet potpore temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je 80%;
  5. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 17.000.000,00 EUR;
  6. Krajnji rok za dostavu prijava za predodabir s pripadajućom dokumentacijom je do 31. kolovoza 2023. godine u 12:00 sati.
  7. Više informacija o Javnom pozivu i dokumentaciji za podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici: https://mmpi.gov.hr/natjecaji-83/infrastruktura-13766/24030