Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu

 1. Cilj Poziva je aktivna podrška roditeljstvu;
 2. Pozivom će se financirati projekti koji su usmjereni na:
  • Podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima;
  • Aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima;
  • Poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu;
  • Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja;
  • Aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život;
  • Edukacija roditelja o opasnostima kojima su djeca izložena prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu i načinima njihove zaštite;
 3. Ukupno planirana vrijednost Poziva je  795.748,00 EUR / 5.995.563,31 HRK;
 4. Najmanji iznos koji se može dodijeliti putem Poziva iznosi 6.636,14 EUR / 50.000,00 HRK, a najveći 13.272,28 EUR / 100.000,00 HRK;
 5. Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 100% iznosa za financiranje projekta;
 6. Rok za podnošenje prijava je 8. svibnja 2023. godine;
 7. Više informacija dostupno je na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-usmjerenih-podrsci-roditeljstvu-za-2023-godinu-6759/6759