Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina:

    1. Cilj Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske;
    2. Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 EUR;
    3. Po jednoj prijavi Prijavitelj može ostvariti sredstva do najviše 350.000,00 EUR;
    4. Prijave se financiraju u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja;
    5. Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 19. lipnja 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine;
    6. Više o samom Javnom pozivu te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=209

 

 

ZATVARANJE JAVNOG POZIVA

Dana 17. srpnja 2023. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za neposredno sufinanciranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina.

Poziv je zatvoren zbog iscrpljenja financijskih sredstava.

Obavijesti o zatvaranju Javnog poziva dostupna je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/obavijest-o-zatvaranju-javnog-poziva-za-neposredno-sufinanciranje-provedbe-mjera-prilagodbe-klimatskim-promjenama-u-svrhu-jacanja-otpornosti-urbanih-sredina-jp-zo-9-2023/9472