Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja:

 1. Svrha Poziva je povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja;
 2. Posebni ciljevi Poziva su:
    1. Unapređenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća;
    2. Unapređenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije;
    3. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja;
 3. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 50.003.318,00 EUR;
 4. Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000,00 EUR;
 5. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.500.000,00 EUR;
 6. Intenzitet potpore iznosi od 50 % do 100 % prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti prijavitelja/ partnera  te vrsti aktivnosti;
 7. Projektni prijedlozi mogu se podnositi do 31. kolovoza 2023. godine do 23:58 sati;
 8. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73.

 

PRVA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 24. svibnja 2023. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo 1. izmjenu Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja.

I. Izmjenom poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje;
 2. Obrazac 7b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a;
 3. Obrazac 12. Članovi istraživačkog i projektnom tima;
 4. Obrazac 13. Izjava člana istraživačkog tima;
 5. Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 6. Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu;
 7. Prilog 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije i poduzeća;
 8. Prilog 10. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije;
 9. Prilog 12. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta.

Dodatno, 1. izmjenom Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava produljuje se rok za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine do 23:58 sati.

Više informacija o Izmjeni Poziva kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73

 

DRUGA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 14. kolovoza 2023. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je 2. izmjenu Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja.

Drugom izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Obrazac 2. Dodatni informacijski obrazac na engleskom jeziku;
    3. Obrazac 12. Članovi istraživačkog i projektnom tima.

Dodatno, Drugom izmjenom Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava produljuje se rok za dostavu projektnih prijedloga do 29. rujna 2023. godine do 23:58 sati.

Više informacija o II. izmjeni Poziva kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73

 

TREĆA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 15. rujna 2023. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je 3. izmjenu Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja.

Trećom izmjenom poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Obrazac 3: Izjava prijavitelja;
    3. Obrazac 4: Izjava partnera;
    4. Novi obrazac 14: Metodologija mjerenja kapaciteta predmetnog subjekta istraživačke organizacije;
    5. Prilog 1: Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
    6. Prilog 8: Smjernice za korisnike državnih potpora;
    7. Prilog 9 i 10: Metodologija za izračun SVJT;
    8. Prilog 13: Kontrolna lista.

Trećom izmjenom Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Poziva mijenja se rok za dostavu projektnih prijedloga sa 29. rujna 2023. godine na 20. listopada 2023. godine.

Više informacija o izmjeni Poziva kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73

 

ČETVRTA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 12. listopada Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo 4. izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja:

Četvrtom izmjenom poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Obrazac 10. Zahtjev za državnom potporom;
    3. Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
    4. Prilog 9. Metodologija za izračun SVJT;
    5. Prilog 12. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta.

Četvrtom izmjenom Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Poziva mijenja se rok za dostavu projektnih prijedloga s 20. listopada2023. godine na 31. listopada 2023. godine.

Više informacija o izmjeni Poziva kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73

 

PRVA IZMJJENA PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Dana 28. prosinca 2023. godine, ministar znanosti i obrazovanja donio je 1. izmjenu Programa dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“, kojom je definirano da se Program primjenjuje do 30. 30. lipnja 2024. godine.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/program-dodjele-potpora-male-vrijednosti-za-projekte-ciljana-znanstvena-istrazivanja-5938/5938