Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, kao tijelo državne uprave nadležno za komponentu 5. Zdravstvo Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u postupku odabira projekata u okviru ograničenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava: “C5.1.R3-I1 Centralno financiranje specijalizacija“, donijelo je Odluku o financiranju projekta “Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge” koji je prijavio Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Cilj investicije „Centralno financiranje specijalizacija“ je omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite, te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima. U tom smislu je Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije prijavio projekt “Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge” kojim se financiraju dvije specijalizacije i to iz područja školske i adolescentne medicine (1 specijalizant) te epidemiologije (1 specijalizant). Za navedene specijalizacije ukupno je odobreno 302.603,13 eura uz stopu financiranja od 100%.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije prijavitelju, Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije, pružila je savjetodavnu pomoć pri pripremi projektnog prijedloga.