Varaždinska županija je, uz stručnu podršku JURA-e, 25.08.2023. godine prijavila projektni prijedlog „Zajedno možemo više“. Projektni prijedlog prijavljen je na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI. Poziv je objavljen u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“, Prioritet P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Projektom će za 96 učenika s teškoćama u razvoju biti, kroz angažman 95 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, biti osigurano pružanje potpore u nastavi u skladu s njihovim individualnim potrebama. Time će za 96 učenika Varaždinska županija olakšati sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima a čime će se izravno doprinijeti  kvantiteti i kvaliteti usvojenog znanja, napretku njihovih vještina i sposobnosti, razvoju socijalnih vještina kroz interakciju, prihvaćanje i poštivanje individualnih razlika, a time i spremnost za samostalni rad i ravnopravno sudjelovanje u zajednici, te sprečavanje njihove diskriminacije.

Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 675.678,00 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 600.000,00 EUR odnosno 88,8% , a obavezno sufinanciranje Varaždinske županije iznosi  75.678,00 EUR.