Na 299. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 10. travnja 2024. godine, usvojen je Program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu.

Cilj Programa je podizanje svijesti djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane, educiranje učenika prvih razreda o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i bioraznolikosti.

Programom je predviđena i promocija hrvatskog pčelarstva kroz promociju meda lokalnih proizvođača proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima. Takav med prepoznatljiv je po znaku „Dokazana kvaliteta – Hrvatska”, znaku zaštićene oznake izvornosti ili znaku Med hrvatskih pčelinjaka koji se nalaze na teglici.

Program je namijenjen učenicima prvih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, a održava se oko 07. prosinca, dana Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.

U šest godina održavanja programa, u istom je sudjelovalo  ukupno 860 osnovnih škola s 209.380 učenika prvih razreda te svake godine sudjeluje prosječno 192 pčelara.

Program je dostupan na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/poljoprivreda/pcelarstvo/Program%20%C5%A0kolski%20medni%20dan%20s%20hrvatskih%20p%C4%8Delinjaka%20za%202024..pdf