Međunarodni centar za međureligijski i kulturni dijalog (KAICIID) objavio je Poziv mladima da prisustvuju 5. Forumu europskog političkog dijaloga pod nazivom „Mladi i društveno uključivanje u europskim gradovima“. Forum će se održati u Rotterdamu od 13. do 15. studenog 2023. godine.

Cilj Foruma je upravljanje različitostima i socijalnom kohezijom u gradovima, posebice na periferiji, s posebnim naglaskom na mlade ljude, uključujući osnaživanje i sudjelovanje mladih u gospodarskom, društvenom, kulturnom i vjerskom životu te u procesima donošenja odluka, kao i socijalno uključivanje mladih migranata i izbjeglica.

Za sudjelovanje na forumu mogu se prijaviti mladi starosti između 18 i 30 godina koji su aktivno uključeno u zajednicu i koji strastveno potiču društveno uključivanje.

Ukupno će za sudjelovanje na Forumu biti odabrano 30 predstavnika mladih. Za prijavu potrebno je do 31. kolovoza 2023. godine ispuniti prijavni obrazac koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfySIRwzEr2NWMRoDHTKQ8jsUzlrXrL30RRd-xKx_hb5EkD7g/viewform

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.cei.int/news/9674/call-for-young-people-to-attend-the-5th-european-policy-dialogue-forum