Ministarstvo poljoprivrede objavilo je e-Savjetovanje za Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

  1. Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, ali ne duže od 1. lipnja 2025. godine, u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava;
  2. Ukupan planiran iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 10.000.000,00 HRK;
  3. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 400.000,00 EUR, odnosno maksimalno do 100.000,00 EUR godišnje u protuvrijednosti u kunama;
  4. Intenzitet javne potpore iznosi 100 %;
  5. Savjetovanje je otvoreno do 31. svibnja 2022. godine;
  6. Nacrt natječaja dostupan je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20664.