Hrvatski audiovizualni centar objavio je Javni poziv za poticanje razvoja i proizvodnje videoigara u 2023. godini, kategorija: poticanje razvoja i proizvodnje videoigara:

    1. Cilj je ove kategorije unutar Javnog poziva potaknuti razvoj izvrsnosti videoigara edukativnog, kulturnog i/ili umjetničkog značaja koji su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku i europsku audiovizualnu kulturu;
    2. Prijavu je moguće podnijeti u dvije potkategorije:
       1. Razvoj projekata;
       2. Proizvodnja videoigara;
    3. Sredstva se dodjeljuju u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore);
    4. Rok za prijavu na Javni poziv je najkasnije do 05. listopada 2023. godine;
    5. Više informacija dostupno je na poveznici: https://havc.hr/infocentar/novosti/raspisan-javni-poziv-za-poticanje-razvoja-i-proizvodnje-videoigara-u-2023

 

 

ONLINE RADIONICA

Hrvatski audiovizualni centar organizira online radionicu o Javnom pozivu za poticanje razvoja i proizvodnje videoigara u 2023. godini, kategorija: poticanje razvoja i proizvodnje videoigara.

Radionica će se održati u petak, 15. rujna 2023. godine s početkom u 10 sati.

Radionica se odvija putem aplikacije Microsoft Teams na poveznici.

Više informacija o online radionici dostupno je na poveznici: https://havc.hr/infocentar/novosti/online-radionica-o-javnom-pozivu-za-poticanje-razvoja-i-proizvodnje-videoigara