Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini:

    1. Cilj Programa je ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini na prinosu poljoprivrednih kultura;
    2. Raspoloživa sredstva:
       1. Ukupna vrijednost Programa iznosi 10.000.000,00 EUR, kako slijedi:
          1. Iznos od 4.000.000,00 EUR osiguran je u financijskom planu za 2023. godinu;
          2. Preostala sredstva u iznosu od 6.000.000,00 EUR planirana su u projekciji proračuna za 2024. godinu;
       2. Potpora iz ovoga Programa dodjeljuje se najviše 50% od ukupno prijavljene štete od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini u Registru šteta od prirodnih nepogoda za svakog pojedinog korisnika;
       3. Najveći pojedinačni iznos potpore iz ovoga Programa po korisniku je 10.000,00 EUR.
    3. Više informacija o Programu dostupno je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/dokumenti/program-potpore-poljoprivrednim-proizvodjacima-za-ublazavanje-posljedica-prirodnih-nepogoda-nastalih-u-2023-godini/6338