Kratki opis projekta

Projekt energetske obnove škole je uključivao izvedbu ETICS sustava toplinske izolacije vanjskih zidova, toplinsku izolaciju stropova prema negrijanom tavanu, toplinsku izolaciju unutarnjih zidova i podova prema negrijanoj prostoriji te zamjenu postojeće stolarije koja ne zadovoljava zahtjeve toplinske zaštite i zaštite od sunca; modernizaciju sustava grijanja zamjenom postojećih radijatorskih ventila sa dinamičkim radijatorskim termostatskim ventilima s regulatorom diferencijalnog tlaka, zamjenu postojećih cirkulacijskih crpki grijanja i ugradnju solarnog sustava za pripremu PTV.

Cilj projekta

Smanjiti potrošnju godišnje primarne i toplinske energije te uvesti nove mjere korištenja OIE iz lokalnih izvora, uz istovremeno povećanje svijesti javnosti te korisnika zgrade o važnosti učinkovitog korištenja energije i dugoročnim koristima provođenja mjera energetske učinkovitosti.

Rezultati projekta

Povećana je energetska učinkovitost zgrade, koja se očituje u uštedi potrebne toplinske energije za 69,14%, u povećanju udjela OIE u apsolutnim potrebama za 2,36%, kao i smanjenju emisije CO2 za 71,63%. Povećana je svijest javnosti i korisnika zgrade o važnosti učinkovitog korištenja energije i dugoročnim koristima provođenja mjera energetske učinkovitosti.

Projektni partner

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 2.204.761,75 HRK

Sufinanciranje iz EFRR: 1.199.062,71 HRK

Razdoblje provedbe projekta

24 mjeseca, od 21. srpnja 2017. do 30. lipnja 2018.

Status projekta

Proveden

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Maja Lehman

maja.lehman@rrvzr.hr

Dodatne informacije o projektu

http://os-fserta-bednja.skole.hr/projekti/energetska_obnova_zgrade_i_kori_tenje_oie_

Galerija