Kratki opis projekta

Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije neophodne za izgradnju infrastrukture Regionalnog centra civilne zaštite (RCCZ VŽ), a koja će objediniti tehnička sredstva, opremu i ljudske resurse sustava civilne zaštite na regionalnoj razini, zatim unaprjeđenje postojeće opreme i tehnike CCZ VŽ i operativnih snaga s ciljem podizanja operativnih sposobnosti za intervencije na regionalnoj razini te stvaranje preduvjeta za organizirano stjecanje stručnih znanja i vještina operativnih snaga sustava civilne zaštite na regionalnoj razini. CCZ VŽ će se prostirati na 6.000 m2 bruto površine.

Cilj projekta

  • Stvoriti preduvjete (izraditi projektno-tehničku dokumentaciju) za jačanje operativnih sposobnosti za upravljanje rizicima i katastrofama na regionalnoj razini, a kako bi se smanjili rizici od katastrofa i velikih nesreća, povećala otpornost i ojačali kapaciteti za odgovor.

Rezultat projekta

  • Izrađena projektno-tehničke dokumentacije koja sadrži sve potrebne elemente kako bi se stvorili uvjeti za jačane operativne sposobnosti za upravljanje rizicima i katastrofama na regionalnoj razini, a kako bi se smanjili rizici od katastrofa i velikih nesreća, povećala otpornost i ojačali kapaciteti za odgovor.

Vodeći partner

  • Varaždinska županija

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupna vrijednost projekta: 3.091.200,00 HRK / 410.272,74 EUR

Sufinanciranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost: 2.500.000,00 HRK / 331.807,02 EUR

Razdoblje provedbe projekta

15 mjeseci, od 01.01.2023. do 31.03.2024.

Status projekta

U provedbi

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Maja Lehman

maja.lehman@rrvz.hr