Kratki opis projekta

Uslijed potresa koji je nastupio 29.12.2020. godine na zgradi Odjela IV (Dvorišna zgrada) unutar kompleksa Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof nastala su oštećenja zbog kojih je zgradu potrebno hitno sanirati. Naime, uzimajući u obzir starost i dotrajalost zgrade, moguća su nova oštećenja te postoji mogućnost urušavanja dijelova zgrada uslijed eventualnog novog potresa. Stoga projekt obuhvaća izvedbu radova za dovođenje građevine u stanje prije potresa te izvedbu radova na dodatnom ojačanju konstrukcije i prilagodbi suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti.

Cilj projekta

  • Provesti cjelovitu obnovu od potresa zgrade Odjela IV (Dvorišna zgrada) unutar kompleksa Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof oštećene potresom u prosincu 2020. godine. Cjelovita obnova podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije te infrastrukturne radove, a njome se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanira šteta od potresa, poboljšava konstrukcija zgrade uz prilagodbu suvremenim standardima te se zgrada prilagođava suvremenim medicinskim uvjetima korištenja.

Rezultat projekta

  • Osigurani uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti i pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike kroz sanaciju štete od potresa.

Vodeći partner

  • Opća bolnica Varaždin

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije te Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora.

Ukupna vrijednost projekta: 12.017.728,34 HRK / 1.595.026,66 EUR

Sufinanciranje iz Fonda solidarnosti europske unije: 3.312.632,85 HRK 439.661,93 EUR

Sufinanciranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora: 8.705.095,49 HRK / 1.155.364,72 EUR.

Razdoblje provedbe projekta

40 mjeseci, od 28.12.2020. do 01.05.2024.

Status projekta

U provedbi

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Maja Lehman

maja.lehman@rrvz.hr