U prostorima srednje škole Arboretum opeka, dana 20. siječnja 2020. godine održana je uvodna konferencija projekta „Energetska obnova zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan na adresi Vinička 53, Marčan, Vinica.

Projekt energetske obnove financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije kroz projekt „Suradnja za razvoj“, pruža stručnu i savjetodavnu podršku u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz izvještavanje i vidljivost, ali i svih ostalih zadataka nužnih za nesmetanu provedbu projekta.

Projektni prijedlog „Energetska obnova zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan na adresi Vinička 53, Marčan, Vinica prijavljen je 4. rujna 2018. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša sklopljen je 21. veljače 2019. godine. Projektu je, od strane MRRFEU-a, odobreno i dodatno sufinanciranje dijela vlastitih troškova koji su inicijalno bili obveza korisnika projekta, odnosno obveza srednje škole Arboretum Opeka.

Vrijednost projekta je 5.586.544,33 kuna, od čega na bespovratna EU sredstva otpada 3.172.495,70 kn (56 %), a obveza Škole, odn. Varaždinske županije) iznosi 2.414.048,63 kuna. Od navedene obveze Škole (Varaždinske županije), kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata, pri MRRFEU, ostvareno dodatno sufinanciranje u iznosu od 1.499.984,5.

Radovi na energetskoj obnovi počeli su 9. siječnja 2020. godine, a izvođač je GRAD-MONT d.o.o., izabran u postupku javne nabave. Predviđeno je niz građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektrotehničkih zahvata, koji će rezultirati uštedom godišnje primarne potrošnje energije za 59,17 %, kao i smanjenjem potrebne toplinske energije za grijanje za 52,81 % te smanjenjem emisije CO2 za 61,89 %. Ugradnjom dizalice topline za grijanje i hlađenje u dijelu građevine, uvode se nove mjere korištenja obnovljivih izvora energije. Zgrada škole će iz energetskog razreda E prijeći u razred C.

Navedeni cilj će se postići kroz provedbu sljedećih aktivnosti projekta: izradu glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima, povećanjem toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanjem toplinske zaštite vanjskog zida, povećanjem toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjenom vanjske stolarije, ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjenom ili uvođenje sustava hlađenja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg, uvođenjem sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode, uvođenjem novih naplatnih mjernih mjesta, stručnim nadzorom građenja, projektantskim nadzorom, uslugom koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, energetskim pregledom zgrade, izradom izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, upravljanjem projektom i administracijom, promidžbom i vidljivosti projekta.

Na predstavljanju su bili župan Varaždinske županije Radimir Čačić sa zamjenicima Tomislavom Paljakom i Robertom Vugrinom, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport dr. sc. Miroslav Huđek, ravnatelj JURA-e Krunoslav Blaži, načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac, ravnateljica Srednje škole Arboretum Opeka Rajka Tršinski, Mirjana Jambriško, ravnateljica matične Osnovne škole Vinica, kao i izvođač radova GRAD-MONT d.o.o. s predstavnicima stručnog nadzora nad izvođenjem radova te koordinatora zaštite na radu, tvrtke Building d.o.o. Ivanec, te predstavnicima projektantskog nadzora tvrtke Zelena gradnja d.o.o. Varaždin i djelatnici škole.

Galerija