Dana 21. svibnja 2021. godine održana je Uvodna konferencija projekta pod nazivom „Užina za sve III“.

Na konferenciji su, osim predstavnika Varaždinske županije kao korisnika projekta, sudjelovali i predstavnici 33 osnovnih škola koje su partneri u projektu. Zbog epidemiološke situacije koja u Varaždinskoj županiji i dalje ne dozvoljava veća okupljanja, Uvodna konferencija održana je uz pomoć internetskih kanala.

Projekt „Užina za sve III“ provodi se u školskoj godini 2020.-2021., a u njega je uključeno ukupno 994 djece iz 33 osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija. Vrijednost projekta je 999.081,83 HRK, a u cijelosti se financira iz Europskog fonda za najpotrebitije (FEAD).

Za djecu koja ispunjavaju uvjete (čije obitelji su korisnici dječjeg doplatka), a čiji se obroci ne financiraju iz projekta „Užina za sve III“, školske obroke financira Varaždinska županija.

Galerija