Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 0bjavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije:

   1. Svrha Poziva je pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata;
   2. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.000,00 HRK po projektu;
   3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.500.000,00 HRK po projektu;
   4. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 90% iznosa ukupno prihvatljivih troškova;
   5. Krajnji rok za prijavu na Javni natječaj je 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati;
   6. Više o uvjetima Javnog natječaja te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901