U sklopu programa Interreg Europe 2021. – 2027.  objavljen je Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga:

    1. Cilj Programa je poboljšati provedbu politika regionalnog razvoja, uključujući i ulaganja u radna mjesta i rast, kroz promicanje razmjene iskustava, inovativnih pristupa i izgradnje kapaciteta vezanih uz identifikaciju, širenje i prijenos primjera dobre prakse između dionika regionalnih politika;
    2. Podupirat će se projekti međuregionalne suradnje, koji okupljanju relevantne dionike koji zajedno rade na zajedničkom izazovu regionalnog razvoja;
    3. Ukupna alokacija Poziva iznosi otprilike  130.000.000,00 EUR;
    4. Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR;
    5. Makismlani iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 2.000.000,00 EUR;
    6. Intenzitet potpore ovisi o vrsti i zemlji registracije pojedinog partnera:
       1. Partneri registrirani u zemlji članici Europske unije:
          1. 80% ukupno prihvatljivih troškova za javna tijela i tijea javnog prava;
          2. 70% ukupno prihvatljivih troškova za privatna neprofitna tijela;
       2. Partneri registrirani u Norveškoj: 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
       3. Partneri registrirani u Švicarskoj: stopa sufinanciranja bit će naknadno definirana;
    7. Projektni prijedlozi podnose se do 07. lipnja 2024. godine do 12:00 sati;
    8. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call