Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2024. godini:

    1. Cilj Javnog poziva je resocijalizacija i socijalno uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge;
    2. Novčana potpora iznosi do 20.000,00 EUR, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva;
    3. Iznimno, podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju ili potporu za razvoj projekte koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, mogu ostvariti novčane potpore do najviše 22.000,00 EUR;
    4. Sredstva se dodjeljuju u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore);
    5. Rok za zaprimanje zahtjeva je 10. svibnja 2024. godine;
    6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-radu-braniteljskih-zadruga-u-2024-godini/4638