Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izrada baze podataka duboke geotermalne energije:

    1. Cilj ovog Poziva je povećanje znanja o geotermalnim potencijalima dubokih geotermalnih izvora u Republici Hrvatskoj kako bi se unaprijedio razvoj projekata iskorištavanja geotermalne energije;
    2. Ukupno raspoloživa sredstva u sklopu Poziva iznose 200.000,00 EUR;
    3. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 5.000,00 EUR;
    4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 200.000,00 EUR;
    5. Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. Rok za predaju projektnih prijava je 27. svibnja 2022. godine do 12:00 sati;
    7. Više o uvjetima Poziva i načinu podnošenja projektne prijave dostupno je na poveznici: https://eeagrants.hr/izrada-baze-podataka-duboke-geotermalne-energije/