Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“)

    1. Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”);
    2. Najviši iznos bespovratnih sredstava je 3.000.000,00 HRK za sanaciju ilegalnih odlagališta otpada na području naseljenom pripadnicima romske nacionalne manjine uz 100%-tni intenzitet potpore;
    3. Najviši iznos sredstava po ostalim projektima je 800.000,00 HRK uz sljedeće intenzitete potpore:
      1. Do 80% opravdanih troškova za korisnike koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
      2. Do 60% opravdanih troškova za korisnike koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
      3. Do 40% opravdanih troškova za korisnike koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske;
    4.  Prijave se podnose do 31. prosinca 2022. godine ili do objave o danu iskorištenosti predviđenih sredstava;
    5. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367