Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za provedbu podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.:

  1. Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima;
  2. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 5.900.000,00 EUR;
  3. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR, a najviša do 100.000 EUR;
  4. Intenzitet javne potpore iznosi 100%, a izvor financiranja je Instrument Europske unije za oporavak i otpornost;
  5. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 05. svibnja 2023. godine od 12:00 sati do 07. kolovoza  2023. godine do 12:00 sati;
  6. Više informacija o Natječaju dostupno je na poveznici Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)