Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu

    1. Cilj programa je povećati sudjelovanje mladih i organizacija u pristupačnim i kvalitetnim aktivnostima solidarnosti, posebno u volontiranju, k kao sredstvo u jačanju kohezije, solidarnosti, demokracije, europskog identiteta i aktivnog građanstva u Uniji i šire
    2. Rok za podnošenje zahtjeva kao i maksimalni iznos bespovratnih sredstava ovisi i vrsti aktivnosti.
    3. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno na sljedećoj poveznici: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_hr