Kratki opis projekta

Pretilost je jedan od najvećih javnozdravstvenih problema i izazova današnjeg društva koji dovodi do mnogobrojnih kroničnih bolesti. Unatoč postojanju preventivnih programa i dalje se bilježi negativan trend u broju osoba koje pate zbog pretilosti, o čemu govori i činjenica da je čak 57,4% odraslih Hrvata pretilo.

Stoga se ovim projektom želi osvijestiti građane o potrebi očuvanja zdravlja te ih potaknuti na mijenjanje promjenjivih životnih navika i sprječavanje čimbenika koji su uzrok pretilosti.

Ciljna skupina je stanovništvo svih dobnih skupina Varaždinske županije koji imaju potrebu informirati se i povećati znanje o programima prevencije pretilosti te se aktivno uključiti u unaprjeđenje kvalitete života zajednice kroz očuvanje zdravlja.

Projektne aktivnosti uključuju predavanja za studente na temu promocije zdravlja i prevencije pretilosti, radionice za opću populaciju na temu pravilne prehrane, radionice za opću populaciju na temu tjelesne aktivnosti, okrugle stolove i info dane na temu promocije zdravlja i prevencije pretilosti, sportsku manifestaciju. Također snimit će se i emitirati tv spotovi, tv i radijske emisije, objavit će se novinski članci te će se izraditi i distribuirati letci i plakati o načinima prevencije pretilosti.

Cilj projekta

  • Povećanje znanja i svijesti stanovnika Varaždinske županije o značaju i utjecaju pretilosti za zdravlje kroz provedbu promotivnih aktivnosti.

Rezultati projekta

  • Promicanje zdravog načina života utjecajem na životni stil i prehrambene navike građana
  • Osiguravanje kvalitetnijeg i zdravijeg života građana
  • Produljenje životnog vijeka
  • Kvalitetnija društvena integracija građana Varaždinske županije

Vodeći partner

Opća bolnica Varaždin

Projektni partner

  • Varaždinska županija

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 419.608,48 HRK

Sufinanciranje iz ESF-a: 419.608,48 HRK

Razdoblje provedbe projekta

18 mjeseci, od 23.05.2022. do 23.11.2023.

Status projekta

Proveden

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Andrea Bubnjarić

andrea.bubnjaric@rrvz.hr