Kratki opis projekta

Projektom se želi povećati udio odvojeno prikupljenog otpadnog papira, plastike i glomaznog otpada u ukupnom komunalnom otpadu na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica uz istovremeno poticanje i daljnji razvoj svijesti stanovnika na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica o prednostima i koristima sortiranja i odvojenog prikupljana otpada.

Navedeno će se postići nabavom 2 kamiona za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i glomaznog otpada i njihovih nadogradnji te provedbom edukativni – promotivnih aktivnosti.

Unaprijedit će se kvaliteta života te će se primijeniti načela zaštite okoliša, smanjit će se utjecaj klimatskih promjena te će se modernizirati cjelokupni sustav gospodarenja otpadom na projektnom području. Sve navedeno imat će za posljedicu uspostavu učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom, koji će doprinijeti ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Cilj projekta

Cilj projekta je povećanja udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica

Rezultat projekta

Povećati udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica nabavom 2 komunalna vozila s nadogradnjom.

Vodeći partner

NOVOKOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

Vrijednost projekta

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda odnosno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi (PO) 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa,“ SC 6i1 „Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta“

Ukupna vrijednost projekta: 2.970.375,00 HRK

Sufinanciranje sredstvima EU: 1.128.885,44 HRK

Razdoblje provedbe projekta

18 mjeseci, od 22.03.2021. – 22.09.2022.

Status projekta

Proveden

 

Uloga JURA-e

Stručna podrška u provedbi projekta

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Lidija Jurinec

lidija.jurinec@rrvz.hr