Ministarstvo kulture i medija uputilo je Poziv na sudjelovanje u izradi nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija od 2022. do 2027. godine.

Nacionalni plan razvoja kulture i medija nalazi se na Indikativnom popisu akata strateškog planiranja kojima se podupire provedba navedenog strateškog okvira, a predstavlja krovni srednjoročni akt strateškog planiranja za područje kulture i medija koji će objediniti sve dosadašnje srednjoročne i dugoročne dokumente.

Nacionalni plan je srednjoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja u trajanju od 5 do 10 godina kojim se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije i ostalih primjenjivih akata strateškog planiranja, a sadrži posebne ciljeve te predstavlja okvir za oblikovanje mjera i aktivnosti.

Obrazac za komentiranje dostavlja se do 12. rujna 2022. godine.

Obrazac za komentiranje i sva popratna dokumentacija dostupni su putem poveznice: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDXHml0hxmTwoEFMhrKXgnyJqAzCJ9e-TLReDCoCg9wOHrVA/viewform