Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je poziv za sudjelovanje na okruglom stolu „Preporuke Konferencije o budućnosti Europe u području mladih”.

Sudjelovanje na okruglom stolu otvoreno je za sve mlade u dobi od 15 do 30 godina, s ciljem da izraze svoja stajališta o preporukama Konferencije o budućnosti Europe u području mladih.

Teme koje će se biti predmet rasprave na okruglom stolu odnose se na:

    • Mogućnosti sudjelovanja u demokratskim procesima i procesima donošenja odluka na svim razinama;
    • Pripreme za ulazak u svijet rada;
    • Pristup socijalnoj zaštiti i stanovanju;
    • Smanjivanje posljedica za mlade u vremenima krize;
    • Izjednačavanje mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.

Okrugli stol će se održati u dva termina, 12. i 15. rujna 2022. godine, u trajanju od 10.00 do 14.00 sati, u prostorijama Hotela Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, u Zagrebu.

Prijave za sudjelovanje na okruglom stolu zaprimaju se do 05. rujna 2022. godine, elektronskim putem.

Više informacija o okruglom stolu te poveznice na obrasce za prijavu dostupne su na sljedećoj poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-sudjelovanje-na-okruglom-stolu-preporuke-konferencije-o-buducnosti-europe-u-podrucju-mladih/6578