Dana 21. srpnja 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 83/2023  objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Njime se uvode nove mogućnosti sufinanciranja koje nisu bile obuhvaćene popisom iz Priloga III. Pravilnika. Također, budući da su svi uvjeti prihvatljivosti propisani Pravilnikom, brisana je odredba da će se nacrt teksta natječaja upućivati u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje dostupan je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_83_1331.html.