Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva predstavnike akreditiranih ustanova u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih na seminar pod nazivom: “Creating contacts for accredited organisations 3.0” koji organizira švedska nacionalna Erasmus+ agencija.

Cilj seminara je ojačati kapacitete akreditiranih organizacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih kod upravljanja proračunom, te pronalazak praktičnih rješenja za prepreke s kojima se susreću tijekom projektnog ciklusa. Ciljna skupina su učitelji, profesori, ravnatelji, administrativno osoblje i projektni koordinatori, a radni jezik seminara je engleski.

Važeća Erasmus akreditacija preduvjet je za sudjelovanje.

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Helsingborgu u Švedskoj od 25. do 28. travnja 2023. godine, dok su prijave moguće do 8. ožujka 2023. godine putem Salto platforme koja zahtjeva prethodnu registraciju.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici.