Europska zaklada mladih organizira seminar pod nazivmo Razvoj kvalitete u pilot aktivnostima koje podržava Europska zaklada mladih.

Seminar je namijenjen za sadašnje i potencijalne organizacije primatelje potpore, kako bi se povećao njihov kapacitet za provedbu visokokvalitetnih projekata za mlade, odgovarajući na potrebe mladih u danom kontekstu, s inovativnim metodologijama i s potencijalom umnožavanja. Odnosno, seminar je namijenjen polaznicima koji su voditelji projekata i voditelji organizacija koje su provele pilot aktivnosti koje podržava Europska zaklada mladih, kao i za voditelje projekata i voditelje organizacija koje još nisu provele pilot aktivnosti koje podržava Europska zaklada mladih, ali imaju jak profil za pružanje pilot aktivnosti u budućnosti.

Seminar će se održati u Europskom centru mladih u Strasbourgu od 17. do 20. srpnja 2023. (puni radni dani, isključujući putovanja).

Putni troškovi i naknade za vizu za ulazak u Strasbourg sudionicima će biti nadoknađeni u skladu s pravilima Vijeća Europe. Prehranu i smještaj za seminar osigurat će i platiti Vijeće Europe.

Radni jezik seminara je engleski.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem obrasca za prijavu. Uz samu prijavu potrebno je priložiti i pismo podrške organizacije pošiljateljice. Prijave je potrebno predati najkasnije do 17. svibnja 2023. godine do 14:00 sati putem poveznice: https://www.surveymonkey.com/r/applyPAseminar

Više informacija o seminaru dostupno je na poveznici: https://rm.coe.int/call-participants-pa-seminar/1680aaf473