KRATKI OPIS PROJEKTA

Kao posljedica potresa koji je nastupio 29.12.2020. godine na zgradama Opće bolnice Varaždin nastala su oštećenja zbog kojih je potrebno sanirati zgrade Interne medicine, Kirurgije, Logopedije, Poliklinike, Medicinsko biokemijskog laboratorija, Kuhinje i Praonice. Projekt obuhvaća izvedbu radova za dovođenje građevina u stanje prije potresa čime će se postići suvremeni uvjeti korištenja i sigurnosti za korisnike i djelatnike Opće bolnice Varaždin.

CILJ PROJEKTA

  • Provesti obnovu od potresa zgrada oštećenih potresom u prosincu 2020. godine. Obnova podrazumijeva izradu Elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata  te izvođenje završnih građevinskih radova čine se osiguravaju uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti, sigurnost za pacijente i zdravstvene djelatnike  te sanira šteta od potresa.

REZULTATI PROJEKTA

  • Osigurani uvjeti za sigurno obavljanje zdravstvene djelatnosti i pružanje sigurnosti za pacijente i zdravstvene djelatnike kroz sanaciju štete od potresa.

VODEĆI PARTNER

  • Opća bolnica Varaždin

VRIJEDNOST PROJEKTA

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije..

Ukupna vrijednost projekta: 756.829,37 EUR

Sufinanciranje iz Fonda solidarnosti Europske unije: 756.829,37 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

30 mjeseci, od 28.12.2020. do 30.06.2023.

STATUS PROJEKTA

Završen

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Maja Šokman

maja.sokman@rrvz.hr