Kratki opis projekta

Izradom potrebne projektno-tehničke dokumentacije stvorit će se preduvjeti za fizičku realizaciju projekta „Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije“. Projektom je obuhvaćen dio vojničkog kompleksa u Optujskoj ulici u Varaždinu, dan na uporabu Varaždinskoj županiji, koji se sastoji od tri građevine: zgrade zapovjedništva vojske, Jahaonica i nekadašnjih staje koje se revitaliziraju i dobivaju polivalentnu namjenu.

Cilj projekta

  • Osigurati i omogućiti  lokalnoj zajednici multifunkcionalni prostor javne namjene sa novim sadržajima, koji će doprinijeti stvaranju nove vrijednosti za zajednicu i podizanje kvalitete života svojih sumještana. Kako nedostatak galerijskog, muzejskog i općenito izlagačkog prostora, te organiziranje događanja u sportskim dvoranama koje ni prostorno ni organizacijski ne omogućavaju kvalitativni iskorak u organizaciji, predmetnom revitalizacijom taj će se problem otkloniti.

Rezultat projekta

  • Izrađena Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi, Konzervatorski elaborat i projektno-tehnička dokumentacija koja sadrži sve potrebne elemente kako bi se stvorili uvjeti za izdavanje građevinske dozvole te stvorili preduvjeti za provedbu potrebnih postupaka javne nabave kao preduvjet za početak  rekonstrukcije postojećeg vojnog kompleksa.

Vodeći partner

  • Varaždinska županija

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupna vrijednost projekta: 3.090.750,00 HRK / 410.213,02 EUR

Sufinanciranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost: 2.500.000,00 HRK/ 331.807,02 EUR

Razdoblje provedbe projekta

27 mjeseci, od 01.01.2023. do 01.04.2025.

Status projekta

U provedbi

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Melita Hrupački

melita.hrupacki@rrvz.hr