KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt je usmjeren na zaštitu i obnovu nerazvrstanih cesta na području Općine Bednja koje su oštećene zbog pojave erozije tla izazvane potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine. Projektom je obuhvaćeno ukupno 4 klizišta na sljedećim nerazvrstanim cestama:

    • Cvetlin 1 na nerazvrstanoj cesti NC1-030 u naselju Cvetlin (zaselak Hrenići i Cari),
    • Cvetlin 2 na nerazvrstanoj cesti NC1-030 u naselju Cvetlin (zaselak Hrenići i Cari),
    • Meljan na nerazvrstanoj cesti NC 1-047 u naselju Meljan (nerazvrstana cesta Štefanci – Brodari),
    • Pašnik, na nerazvrstanoj cesti NC 1-077 u naselju Pašnik (nerazvrstana cesta Vrbno – Brezni).

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je sanirati, zaštititi i obnoviti postojeća četiri klizišta oštećenih potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine na nerazvrstanim cestama na prirodnom području Općine Bednja, te zaustaviti mogućnost daljnje erozije tla i  urušavanja terena radi zaštite ljudi, postojeće infrastrukture i okoliša.

REZULTAT PROJEKTA

Sanirana četiri klizišta u Općini Bednja, čime će biti stvoreni uvjeti na sigurno i nesmetano korištenje obnovljenih nerazvrstanih cesta na tom prirodnom području.

VODEĆI PARTNER

Općina Bednja

VRIJEDNOST PROJEKTA

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta: 2.722.222,63 HRK

Sufinanciranje iz Fonda solidarnosti Europske unije: 2.722.222,63 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

28 mjeseci, od 28.12.2020. do 15.05.2023.

STATUS PROJEKTA

Završen

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Tina Ladić Novoselec

tina.ladic@rrvz.hr