Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Green Erasmus: Pathways to sustainable projects and institutions ” s ciljem podizanja svijesti o pitanjima ekološke održivosti i identifikacije uloge i doprinosa obrazovanja u zelenoj transformaciji Europe.

Ciljna skupina su predstavnici organizacija aktivnih u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, projektni koordinatori i ustanove bez prethodnog iskustva u Erasmus+ programu zainteresirani za razvoj projektnih prijedloga za Ključnu aktivnost 2 programa Erasmus+.

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Njemačkoj od 14. do 16. lipnja 2023. godine u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije, a prijave su moguće do 22. ožujka 2023. godine putem Salto platforme koja zahtijeva prethodnu registraciju.

Dodatna pitanja u vezi seminara moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte strukovno@ampeu.hr.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici.