U petak, 30. travnja 2021. godine održana je uvodna konferencija projekta Active Tourism Meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB.  

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.245.215,36 eura, od čega EU sufinancira 1.058.433,04 eura (85%) iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. (Europski fond za regionalni razvoj).

Nositelj projekta je  Varaždinska županija dok su partneri na projektu Turistička zajednica Varaždinske županije, Općina Csurgó i Sveučilište Pannonia.

Konferencija je započela govorom Radimira Čačića, župana Varaždinske županije, nakon čega su uslijedile uvodne riječi predstavnika partnera – Jánosa Füstösa, načelnika općine Csurgó, Nikolette Simon, voditeljice projekata pri Sveučilištu Pannonia Nagykanizsa i Mirana Bojanića Morandinija, direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Varaždinske županije.

Uslijedilo je predstavljanje vizija centara za posjetitelje koji se planiraju postaviti u sklopu projekta u Varaždinu i u Csurgú. Ti centri su neophodno kako bi se postigao glavni cilj projekta: privući turiste u pogranična područja Mađarske i Hrvatske omogućavanjem nastanka novih sadržaja za pronalaženje lokalnih turističkih atrakcija.

Uspostavom tih centara posjetiteljima će na raspolaganju biti napredne mogućnosti za istraživanje baštine u projektnom području. Dodatno, fizičkim povezivanjem Centara zahvaljujući najnaprednijim informatičkim i komunikacijskim tehnologijama, koje će biti instalirane, uklonit će se vremenske i prostorne barijere među posjetiteljima. Središnji dio projekta predstavlja turistička atrakcija – aplikacija za pametne telefone bazirana na proširenoj stvarnosti i procesu igrifikacije, a koju će posjetitelji moći besplatno preuzeti preko svojih pametnih uređaja. Sama turistička atrakcija omogućit će spajanje prekograničnog područja, na do sada neiskušan način, prilagođen individualnim potrebama nove generacije posjetitelja, što će značajno doprinijeti dodatnoj popularizaciji ruralnih područja u turističkom smislu, uz poštivanje načela održivog razvoja.

Konferenciju je moderirao Ante Klečina, voditelj projekta, iz Varaždinske županije. Voditelj je u završnim riječima naglasio: „Pred nama su novi izazovi koji će rezultirati povećanjem kvalitete i kvantitete turističke ponude mađarskih i hrvatskih regija uz Dravu. Elektronički prozor između dva centra za posjetitelje tek je simboličan čin spajanja dva kraja uz našu rijeku. Siguran sam da će on biti poticaj mnogim turistima i građanima da i fizički često prelaze rijeku te tako i stvarno potaknu turistički, ekonomski i društveni razvoj čitave naše prekogranične regije“.

Konferencija je bila namijenjena ciljanim skupinama projekta – pružateljima turističkih usluga, vlasnicima i menadžerima turističkih i kulturnih atrakcija, posjetiteljima i široj javnosti. Okupila je ukupno 31 sudionika, a održana je online, putem Zoom platforme, uz osiguran simultani prijevod jezika projektnih partnera.

Galerija