Ministarstvo kulture i medija, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je Program dodjele državnih potpora za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I1, Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija:

 1. Na temelju ovog Programa Ministarstvo kulture i medija dodjeljivat će potpore s ciljem jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom;
 2. Svrha dodjele potpora je poticanje ulaganja čije aktivnosti jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, razvoja, stvaranja, proizvodnje, distribucije, i dostupnosti kulturnih i umjetničkih sadržaja i usluga kreativne industrije visoke razine kvalitete.
 3. U okviru ovog Programa dodjeljuju se sljedeće vrste potpora:
  • Regionalne potpore za ulaganje,
  • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova,
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima,
  • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja,
  • Potpore za usavršavanje.
 4. Ukupno osiguran iznos bespovratnih sredstava za potpore ovog Programa iznosi 19.908.421,26 EUR;
 5. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu po poduzetniku za potpore ovog Programa iznosi 40.000,00 EUR;
 6. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu po poduzetniku za potpore ovog Programa iznosi 995.000,00 EUR;
 7. Program dodjele državnih potpora za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I1 stupa na snagu 22. lipnja 2023. godine i primjenjuje se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine;
 8. Više informacija o Programu dostupno je na sljedećoj poveznici: Program dodjele državnih potpora za mjeru NPOO C1.1.1.R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija.pdf (gov.hr)