U okviru projekta Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area izrađena je baza vlasnika / upravitelja kulturne i prirodne baštine na projektnom području.  Projekt AT@AT.CB je ukupno vrijedan 1.245.215,36 eura (9.339.115 kuna), a s 85% se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.

Koordinator izrade baze bila je Turistička zajednica Varaždinske županije u suradnji s podugovorenim vanjskim stručnjakom te ostalim partnerima na projektu: Varaždinskom županijom, Općinom Csurgó i Sveučilištem Pannonia.

Sama baza je koncipirana tako da na jednostavan način omogućuje pretraživanje, nadopunu, ažuriranje i sortiranje podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini projektnog područja kao i grafički prikaz osnovnih statističkih podataka o toj baštini.

Ova je baza objedinila informacije o vlasnicima / upraviteljima kulturne i prirodne baštine, kao i osnovne informacije o samoj baštini na projektnom području. Time se prvenstveno postigla kompatibilnosti i usklađenosti svih dostupnih informacija o prirodnoj i kulturnoj baštini projektnog područja na jednom mjestu. Odnosno, izradom te baze postigli su se osnovni preduvjeti za informirano donošenje budućih odluka vezano ne samo uz turističku valorizaciju baštine projektnog područja, već i uz sve ostale aspekte koji se odnose na upravljanje i očuvanje identificirane baštine.

Uspostavom baze vlasnika/upravitelja kulturne i prirodne baštine projektni partneri su dobili vrijedan alat za daljnje planiranje svih projektnih ali i post-projektnih aktivnosti, što je neophodno za uspješan završetak ovog kompleksnog projekta.

Galerija