Ravnateljica Medicinske škole Varaždin mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac dana 03.07.2020. sklopila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin“, UP.03.3.1.04.0004.

Projektom će se u Regionalnom centru kompetentnosti Medicinske škole Varaždin uspostaviti nova organizacijska struktura, intenzivirati suradnja s relevantnim dionicima, osnažiti  znanja, vještine i kompetencije odgojno-obrazovnih radnika za razvoj/unaprjeđenje i provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih. Isto tako, RCK Medicinske škole Varaždin opremit će se specijaliziranom opremom za teorijsku i praktičnu nastavu, laboratorijske i kliničke vježbe, a sve s ciljem postizanja agilnosti odgojno-obrazovnoga sustava RCK naspram potreba tržišta rada u zdravstvu i profiliranja budućih radnika s praktičnim znanjima.

Radi se o projektu ukupne vrijednosti 48.799.878,03  HRK koji se 100% financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Projekt provodi Medicinska škola Varaždin u periodu od 28.02.2020. do 28.12.2023. godine uz podršku šest projektnih partnera: osnivača Varaždinske županije, Sveučilišta Sjever, Srednje škole Čakovec, Srednje škole Pregrada, Srednje strukovne škole te obrta VaLMod centar, logopedija u vlasništvu Tatjane Novosel-Herceg.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, u okviru projekta „Suradnja za razvoj“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalnih razvoj, korisniku- Medicinskoj školi Varaždin pruža stručnu savjetodavnu podršku u provedbi ovog projekta.

Galerija