Usvojen Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske

Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske (Plan) je zajednička inicijativa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i pet županija Sjeverne Hrvatske (Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske) kojom će se pružiti podrška jačanju konkurentnosti Sjeverne Hrvatske.

Plan industrijske tranzicije jest dokument kojim se uspostavlja strateški okvir za provedbu industrijske tranzicije na način da isti identificira prioritetne sektore i niše, koji će u narednom razdoblju imati potencijal za ubrzani daljnji rast i razvoj te transformaciju gospodarstva Sjeverne Hrvatske.

Donošenjem Plana stvoreni su i preduvjeti za korištenje sredstava EU fondova koja su planirana za županije Sjeverne Hrvatske u svrhu jačanja regionalne konkurentnosti, a u sklopu novog Integriranog teritorijalnog programa. U okviru Integriranog teritorijalnog programa za industrijsku tranziciju alocirano je ukupno 400.000.000 EUR, od čega 100.000.000 EUR za Sjevernu Hrvatsku.

Nastavno na utvrđene potrebe gospodarstva, definirani su smjerovi promjena i provedbeni mehanizmi, tzv. transformacijski roadmap, realizacija kojih će dovesti do ubrzanog gospodarskog rasta i razvoja, kao i stvaranja novih radnih mjesta:

 

Smjerovi promjena

 • Širenje i difuzija inovacija kroz poticanje strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera  u prioritetnim nišama
 • Promicanje poduzetništva i ulaganja privatnog sektora kroz jačanje regionalnog eko sustava i poticanje rasta i razvoja inovativnih startup-ova i MSP-ova u prioritetnim nišama
 • Priprema za poslove u budućnosti kroz razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju prema nišama veće dodane vrijednosti
 • Podržavanje prijelaza na nisko-ugljično i kružno gospodarstvo kroz digitalnu i zelenu tranziciju (horizontalna tema).

Provedbeni mehanizmi

 • Horizontalni transformacijski projekt za jačanje regionalnog eko sustava
 • Javni pozivi za poduzetnike u okviru strateških lanaca vrijednosti u cilju podrške:
  • strateškim partnerstvima za inovacije (konzorciji od minimalno tri poduzetnika)
  • rastu i razvoju inovativnih start-up tvrtki i MSP-ova
  • inovacijskim klasterima
  • razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju.