U utorak, 25. srpnja 2023. održana je online završna konferencija projekta „Zajedno možemo“, zahvaljujući kojem je u školskoj godini 2022./2023. 109 učenika osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije imalo pomoćnika u nastavi.

„Zajedno možemo“ je projekt koji je za cilj imao učenicima s teškoćama u razvoju pružiti potporu u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove i  osigurati uvjete za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Vrijedan je 4.892.594,40 HRK (649.358,87 EUR),  financira se  iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 4.000.000,00 HRK ( 530.891,23 EUR)  dok je ostatak sredstava u iznosu od 892.594,40 HRK odn. 118.467,64 EUR  osigurala Varaždinska županija.  Projekt je trajao 12 mjeseci i završava 17. kolovoza ove godine. Nositelj je Varaždinska županija, a partneri su 24 osnovne škole, u kojima je za 89 učenika osigurano 88 pomoćnika te 8 srednjih škola za čijih je  20 učenika iz projekta financirano 20  pomoćnika u nastavi. Projekt je pripremljen i provođen uz savjetodavnu podršku JURA-e.

Varaždinskoj županiji ovo je već 6. projekt financiranja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u obrazovnim ustanovama kojima je osnivač i do sada je za tu namjenu osigurano i izdvojeno više od 27 milijuna kuna.

Trenutno se očekuje skora objava natječaja za projekte kojima će se ovakva podrška učenicima s teškoćama osigurati i u školskoj godini 2023./24.