Vlada Republike Hrvatske je na 163. sjednici Vlade usvolija Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine.

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine akt je strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Strategijom je definirana Vizija razvoja turizma do 2030. godine koja glasi: Poštujući prirodno i kulturno nasljeđe i jedinstveni identitet svih regija, stvorit ćemo održiv cjelogodišnji turizam poželjan za investicije, rad i život, koji doprinosi skladnom gospodarskom razvoju Hrvatske.

U kontekstu razvojnih potreba i potencijala utvrđeni su strateški ciljevi koji doprinose održivom turizmu i ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Hrvatske te unapređenju uvjeta života i rada njenih stanovnika:

    • Strateški cilj 1. – Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam;
    • Strateški cilj 2. – Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu;
    • Strateški cilj 3. – Konkurentan i inovativan turizam;
    • Strateški cilj 4. – Otporan turizam.

Cjelokupna Strategija razvoja održivog turima do 2030. godine dostupna je na poveznici: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2022-11-07/125902/STRATEGIJA_RAZVOJA_ODRZIVOG_TURIZMA_2030.pdf