UNESCO Associated Schools Network – ASPnet – Mreža udruženih škola je mreža pokrenuta 1953. godine s ciljem promicanja načela UNESCO-a, unaprjeđivanja mira i međunarodne suradnje promicanjem obrazovanja, znanosti i kulture u školama.

 1. Uključenje u mrežu je otvoreno za javne ili privatne obrazovne ustanove koje u formalnom ili neformalnom okruženju pružaju predškolsko, osnovno, srednje, tehničko ili strukovno obrazovanje ili osposobljavanje učitelja.
 2. Članstvo je besplatno, a uključenjem u UNESCO-ovu ASPnet mrežu škola stječe pravo na:
  • Pristup svim informacijama, radnim materijalima i edukacijama objavljenim na mrežnim stranicama UNESCO-ove ASPnet mreže;
  • Sudjelovanje u projektima, kampanjama, natječajima te u aktivnostima vrednovanja odgojnih materijala i projekata;
  • Korištenje UNESCO-ova ASPnet logotipa na plakatima, letcima i svim školskim dokumentima;
  • Informiranje od strane nacionalnog ASPnet-ova koordinatora o projektima i akcijama pokrenutim u sklopu ASPnet mreže;
  • Sudjelovanje na godišnjem sastanku ASPnet koordinatora.
 3. Detaljnije informacije o ASPnet-u dostupne su na mrežnoj stranici https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/About_the_network.aspx.
 4. Sve zemlje članice mreže te osnovne informacije o svim školama u svijetu uključenim u UNESCO-ovu ASPnet mrežu dostupne su na uvid na stranici https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Schools%20by%20country.aspx.
 5. Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/medjunarodna-suradnja-i-eu/multilateralna-suradnja/unesco-mreza-udruzenih-skola-aspnet-unesco-associated-schools-network/3104
 6. Nacionalna UNESCO ASPnet koordinatorica: Snježana Šincek, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kontakt: snjezana.sincek@mzo.hr, tel. 01 4594 351.