Kratki opis projekta

Projektom je za 98 učenika s teškoćama u razvoju osigurana potpora u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kojima je osnivač Varaždinska županija, a  s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Broj učenika određen je na temelju stvarno iskazanih potreba osnovnih i srednjih škola, potkrijepljenih relevantnom dokumentacijom kojom se dokazuje opravdanost uključivanja takvog vida potpore u učionici.

Potpora  koja će se pružiti kroz zapošljavanje pomoćnika u nastavi te stručnih komunikacijskih posrednika, osigurava uvjete za odvijanje kvalitetnog obrazovnog procesa i interakcije s okruženjem, olakšava učenicima s teškoćama usvajanje nastavnog gradiva, svladavanje psiholoških prepreka te socijalizaciju i integraciju.

Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici zapošljavaju se za školsku godinu 2021./2022.

Cilj projekta

Učenicima s teškoćama u razvoju pružiti potporu u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Rezultat projekta

Omogućena podrška pomoćnika u nastavi u učionici dovest će do napretka u razvoju vještina i sposobnosti učenika s teškoćama, a time i spremnosti za samostalan rad i ravnopravno funkcioniranje u zajednici. Ujedno će doći i do poboljšanja njihovih odnosa s vršnjacima kroz bolje prihvaćanje i poštivanje individualnih razlika što sve na koncu vodi uspješnoj integraciji učenika s teškoćama i njihovom emocionalnom funkcioniranju.

Vodeći partner

Varaždinska županija

Projektni partneri

 • OŠ Breznički Hum
 • OŠ Cestica
 • OŠ Andrije Kačića Miošića Donja Voća
 • OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
 • OŠ “Petar Zrinski” Jalžabet
 • OŠ Ivana Rangera Kamenica
 • OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik
 • OŠ Kneginec Gornji
 • OŠ Ante Starčevića Lepoglava
 • OŠ Ludbreg
 • OŠ “Gustav Krklec” Maruševec
 • OŠ Novi Marof
 • OŠ Petrijanec
 • OŠ “Podrute”
 • OŠ Sračinec
 • OŠ “Vladimir Nazor” Sveti Ilija
 • OŠ Šemovec
 • OŠ Trnovec
 • OŠ Tužno
 • OŠ Veliki Bukovec
 • OŠ Vidovec
 • OŠ Vinica
 • OŠ Visoko
 • Elektrostrojarska škola Varaždin
 • Glazbena škola u Varaždinu
 • Gospodarska škola Varaždin
 • Srednja škola Ivanec
 • Srednja škola “Arboretum Opeka” Marčan
 • Srednja strukovna škola Varaždin

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 4.348.972,80 HRK

Sufinanciranje iz ESF-a: 3.914.075,52 HRK

Varaždinska županija: 434.897,28 HRK

Razdoblje provedbe projekta

12 mjeseci, od 16.08.2021. do 16.08.2022.

Status projekta

Završen

 

Kontakt osobe u JURA-i za više informacija

Martina Klopotan-Tuk

martina.klopotan@rrvz.hr

Sanja Peharda

sanja.peharda@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

https://www.pomocnici-nastava.com/