KRATKI OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je djeci, polaznicima osnovnih škola na području Varaždinske županije, omogućiti redovitu i kvalitetnu prehranu u vidu podjele besplatnih obroka u školama.

Osnovni preduvjet za smanjenje rizika od gladi i neuhranjenosti su dostupnost i konzumacija zdrave i pravilne prehrane, a što doprinosi ublažavanju najgorih oblika dječjeg siromaštva. Svako dijete ima pravo na obrok pa djeca kao najranjivija skupna ne bi smjela osjećati deprivaciju, ponajviše u obliku pomanjkanja hrane.

Socijalna uključenost 994 djece osnovnoškolskog uzrasta osigurat će se kroz dostupnost kvalitetne prehrane u obliku školskog obroka, što će izravno pridonijeti unaprjeđenju kvalitete života. Time će se postići pozitivno okruženje, bolje zdravstveno stanje djece, i kvalitetnije uključivanje djece u nastavne aktivnosti.

CILJ PROJEKTA

Ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama.

REZULTAT PROJEKTA

Unaprjeđenje kvalitete života, postizanje boljeg zdravstvenog stanje djece, i kvalitetnije uključivanje djece u nastavne aktivnosti, kroz podjelu besplatnih školskih obroka.

VODEĆI PARTNER

Varaždinska županija

PROJEKTNI PARTNERI

 • Osnovna škola Franje Serta Bednja
 • Osnovna škola Beletinec
 • Osnovna škola Breznički Hum
 • Osnovna škola Cestica
 • Osnovna škola Andrije Kačića Miošića DOnja Voća
 • Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
 • Osnovna škola “Petar Zrinski” Jalžabet
 • Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica
 • Osnovna škola grofa Janka Draškovića Klenovnik
 • Osnovna škola Kneginec Gornji
 • Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava
 • Osnovna škola Ludbreg
 • Osnovna škola Ljubešćica
 • Osnovna škola Martijanec
 • Osnovna škola “Gustav Krklec” Maruševec
 • Osnovna škola Novi Marof
 • Osnovna škola Petrijanec
 • Osnovna škola “Podrute”
 • Osnovna škola Metel Ožegović Radovan
 • Osnovna škola Sračinec
 • Osnovna škola Sveti Đurđ
 • Osnovna škola “Vladimir Nazor” Sveti Ilija
 • Osnovna škola Svibovec
 • Osnovna škola Šemovec
 • Osnovna škola Trnovec
 • Osnovna škola Tužno
 • Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice
 • Osnovna škola Veliki Bukovec
 • Osnovna škola Vidovec
 • Osnovna škola Vinica
 • Osnovna škola Visoko
 • Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica

VRIJEDNOST PROJEKTA

Projekt je financiran iz Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020. (FEAD)

Ukupna vrijednost projekta: 999.081,83 HRK

Sufinanciranje iz FEAD-a: 999.081,83 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

10 mjeseci, od 05.09.2022. do 05.07.2023.

STATUS PROJEKTA

Završen

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Andrea Holi

andrea.holi@rrvz.hr