Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1-izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće:

    1. Svrha Poziva je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora;
    2. Ukupno raspoloživa sredstva u okviru Poziva iznose: 610.000.000,00 HRK;
    3. Najviši iznos bespovratnih sredstava za lokalne distribucijske projekte lokalne infrastrukture po projektu  iznosi 10.000.000,00 EUR, pri čemu ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR;
    4. Najviši iznos bespovratnih sredstava za lokalne distribucijske projekte proizvođačkih organizacija i partnera po pojedinog projekta iznosi 15.000.000,00 EUR;
    5. Krajnji rok za podnošenje projektnog prijedloga je do iskorištenja sredstava ili do 31. ožujka 2023. godine;
    6. Više informacija o Pozivu dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/pozivi/5381.