Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom:  „Impact, quality and reporting in the new KA220-HED projects“, kojemu je cilj poboljšati razumijevanje povezanosti učinka u vezi s ciljevima te kako bi se isti mogao dokazati, uz pružanje instrumenata za praćenje napretka korisnika.

Ciljna skupina su koordinatori KA220-HED projekata koji su odobreni na pozivima 2022. i 2023. godine.

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Rumunjskoj, Bukurešt, od 19. do 21. lipnja 2024. godine u organizaciji rumunjske nacionalne Erasmus+ agencije.

Prijave su moguće do 3. svibnja 2024. godine putem SALTO Platforme koja zahtjeva prethodnu registraciju. Radni jezik je engleski.

Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici: https://salto-et.net/events/show/RO01_0628_THO_2024